Publikacje

Wybrane publikacje naukowe autorstwa adwokata Wojciecha Kaczmarczyka:

  • Kaczmarczyk Wojciech, Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wycenę akcji banków w Polsce w: Gospodarka współdzielenia. Rynki, instytucje, organizacje  (red. nauk. Artur Walasik), Katowice 2021, p-ISBN: 978-83-7875-736-8, s. 314-325.

  • Kaczmarczyk Wojciech, Commission for granting a loan as an instrument for transferring the cost to a consumer by financial institutions in Poland [Prowizja za udzielenie kredytu jako instrument zapewniający stabilny zysk instytucjom finansowym w Polsce] w: Safe Bank / Bezpieczny Bank, vol. 2 (79), Warszawa 2020, ISSN 2544-7068, s. 104-116,

  • Kaczmarczyk Wojciech, The impact of acquisition on stock value in case of Warsaw Stock Exchange [Wpływ przejęć na wycenę akcji w przypadku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie] w: Journal of Economics and Culture, vol. 16, Riga 2019, ISSN: 2256-0173, s. 70-79,

  • Kaczmarczyk Wojciech, Information asymmetry risk on polish stock exchange on example of GetBack S.A. [Ryzyko asymetrii informacji na polskiej giełdzie na przykładzie GetBack S.A.] w: Managing and Modelling of Financial Risks. 9th International Scientific Conference, Proceedings (Part 1), Ostrava 2018, ISBN 978-80-248-4225-7, s. 205-212,

  • Kaczmarczyk Wojciech, Internationalization of capital markets on the example of the New York, London, Tokyo and Hong Kong exchanges [Internacjonalizacja rynków kapitałowych na przykładzie giełd w Nowym Jorku, Londynie, Tokio i Hongkongu] w: World Financial Markets in Time of Euro Debt Crisis, Wydawnictwo GEORG, Žilina 2013, ISBN 978-80-8154-043-1, s. 55-64,

  • Kaczmarczyk Wojciech, Prawo podatkowe a inwestycje na rynku wtórnym papierów dłużnych w Polsce w: Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, AT Wydawnictwo, Kraków 2014, ISBN 978-83-63910-25-9, s. 225-232,

  • Kaczmarczyk Wojciech, Bonds valuation in the view of polish tax law [Wycena obligacji w świetle polskiego prawa podatkowego] w: Challenges, Research and Perspectives / Herausforderungen, Forschung und Perspektiven 2013, Wydawnictwo Uni-edition, Berlin 2013, ISBN 978-3-944072-20-3, s. 153-160.