Zakres praktyki

Kredyty frankowe (walutowe)

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w sprawach dotyczących kredytów frankowych. W związku z rosnącą liczbą zapytań w sprawach frankowych kancelaria przedstawia niżej najistotniejsze informacje:

Kredyt frankowy – pytania i odpowiedzi
Kredyt frankowy – fakty i mity

Prawo bankowe i finansowe

Poziom złożoności oferowanych produktów finansowych sprawia, że konsumentom coraz trudniej odnaleźć się na rynku finansowym. Często doskonała znajomość prawa nie wystarczy, bowiem konieczna jest także szeroka wiedza ekonomiczna. Kancelaria łącząc spojrzenie prawne i ekonomiczne oferuje m. in. usługi związane z:

Spory z instytucjami finansowymi
Umowy bankowe i ubezpieczeniowe
Produkty ubezpieczeniowe, w tym tzw. polisolokaty
Kredyty, w tym kredyty walutowe (nominowane, indeksowane, waloryzowane)
Produkty bancassurance i assurbanking
Postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym
Postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zwrot prowizji od kredytu (pożyczki)
Oszustwa i wyłudzenia bankowe
Misseling produktów inwestycyjnych
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Prawo cywilne

Każdy z nas jest stroną różnorakich stosunków z zakresu prawa cywilnego. Zdarza się jednak, że warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Typowe zagadnienia wchodzące w zakres działalności kancelarii to:

Umowy
Zobowiązania
Odszkodowaniazadośćuczynienie
Współwłasność
Podział majątku wspólnego
Spadek
Apelacja cywilna
Zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania (eksmisja)

Prawo karne

Każdy ma zagwarantowane prawo do ustanowienia obrońcy w postępowaniu karnym. Również pokrzywdzony ma prawo do powołania profesjonalnego pełnomocnika, który zadba o jego interesy. Kancelaria świadczy usługi z zakresu:

Pomoc osobom zatrzymanym
Obrona w postępowaniu przygotowawczym
Reprezentacja interesów pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
Obrona oskarżonego i obwinionego przed sądem
Reprezentacja pokrzywdzonych przed sądem
Postępowanie dyscyplinarne
Apelacja karna

Prawo karne wykonawcze (penitencjarne)

Rola obrońcy nie kończy się z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania karnego – skazany powinien być świadom swoich praw i korzystać ze wszystkich instrumentów umożliwiających zmniejszenie dolegliwości orzeczonej kary. Typowe sprawy objęte zakresem działania kancelarii to:

Uchylenie postanowienia o zarządzeniu wykonania kary
Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności
Warunkowe zawieszenie wykonania kary
Udzielenie przerwy
Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary po przerwie
Warunkowe przedterminowe zwolnienie
Naruszenia praw skazanych
Dozór elektroniczny
Europejski Nakaz Aresztowania

Prawo rodzinne

Niestety zdarza się, że również problemy rodzinne znajdują swój finał w sądzie. Takie sprawy wymagają zazwyczaj nie tylko wysokich kompetencji, ale także i spojrzenia pozbawionego nadmiernych emocji. Kancelaria świadczy usługi m. in. z zakresu:

Alimenty
Separacja
Rozwód
Kontakty z dzieckiem
Egzekucja kontaktów z dzieckiem
Władza rodzicielska
Postępowanie w sprawach nieletnich
Zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania (eksmisja)

Prawo gospodarcze i handlowe

W biznesie najlepiej skupić się na swojej głównej działalności, a działania poboczne pozostawić podmiotom wyspecjalizowanym. Kancelaria świadczy usługi dla biznesu m. in. w zakresie:

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych
Wykonywanie zobowiązań umownych
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

Prawo administracyjne

Postępowanie administracyjne, mimo swojej pozornej prostoty często również wymaga złożonej pomocy prawnej. Przykładowe sprawy z zakresu prawa administracyjnego objęte działalnością kancelarii:

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne
Zwrot nieruchomości wywłaszczonej na cele publiczne
Postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów