Obsługa prawna przedsiębiorców

Przedsiębiorcy chętnie korzystają z usług zewnętrznych podmiotów wspierających ich w takich obszarach jak księgowość, finanse, czy też inwestycje. Stała obsługa prawna często odbierana jest przez przedsiębiorców za zbędny wydatek, a na pomoc adwokata decydują się dopiero, kiedy z problemem nie są już w stanie sami sobie poradzić.

Warto mieć jednak świadomość, że proces sądowy jest wydarzeniem długotrwałym i kosztownym, w dodatku o niepewnym wyniku. Często okazuje się, że pozycja procesowa przedsiębiorcy nie jest dobra – m.in. z uwagi na niekorzystną treść zawartej umowy, czy też błędy popełnione na etapie realizacji umowy lub dochodzenia zobowiązań od kontrahenta.

Stała obsługa prawna to zazwyczaj szereg różnorakich usług dopasowanych do sytuacji i potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. Zazwyczaj jest to przede wszystkim bieżące doradztwo przy zawieraniu umów (analiza treści własnych wzorców, analiza umów proponowanych przez kontrahentów, banki itd.), przy ich realizacji, a także czynności związane z nierzetelnymi kontrahentami – takie jak dochodzenie wierzytelności.

Koszty ponoszone w ramach stałej obsługi prawnej przez podmiot gospodarczy są zdecydowanie niższe, niż ewentualne koszty procesowe związane z zawarciem umów zdecydowanie niekorzystnych (druga strona umowy często narzuca postanowienia w rodzaju łatwych do naliczenia kar umownych, czy też odległej właściwości sądu). Jednocześnie większa pewność co do przyszłych przepływów finansowych sprzyja rozwojowi własnego biznesu.

Stała współpraca z kancelarią adwokacką niesie korzyści także przy dochodzeniu wierzytelności od nierzetelnych kontrahentów, gdyż z uwagi na wcześniejsze przygotowanie kontraktu oraz znajomość sprawy ogranicza koszty i zdecydowanie zwiększa szanse sukcesu. Typowe czynności związane z dochodzeniem należności do przedsądowe wezwania do zapłaty, postępowanie sądowe o zapłatę oraz postępowanie egzekucyjne.

Warto także wspomnieć, że stała współpraca pomiędzy przedsiębiorcą a adwokatem umożliwia uzyskanie pomocy szybciej i wygodniejszej dla przedsiębiorcy formie (zazwyczaj w drodze mailowej lub telefonicznej), niż w przypadku każdorazowego zlecania sprawy. Nie bez znaczenia pozostaje także zaufanie jakim przedsiębiorca darzy swoich stałych, sprawdzonych kontrahentów, a więc i adwokata świadczącego na jego rzecz usługi prawne.

Miesięczny koszt obsługi prawnej zależy od potrzeb przedsiębiorcy. W przypadku większego zakresu usług jest to zazwyczaj stała kwota, natomiast przy mniejszym i zmiennym zapotrzebowaniu na usługi prawne – kwota często wynika z wcześniej ustalonych stawek i ilości usług faktycznie wykonanych w danym miesiącu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *