Kredyty frankowe (walutowe)

Fluktuacje na rynkach finansowych (w szczególności walutowych) sprawiły, że kredyty frankowe (walutowe) stały się istotnym problemem dla wielu gospodarstw domowych w Polsce. Kredyty frankowe przedstawiane jako rzekomo atrakcyjniejsza alternatywa dla kredytów złotowych zamieniły marzenia o własnej nieruchomości w niekończące się pasmo stresów. Zapraszam także do lektury innych moich publikacji na temat kredytów frankowych:
Kredyt frankowy – pytania i odpowiedzi
Kredyt frankowy – fakty i mity

Można zaobserwować wręcz namnażanie się różnorakich podmiotów obiecujących odzyskanie ogromnych sum, zachowanie nieruchomości, rozwiązanie umowy kredytu i w dodatku wszystko to jednocześnie.  Jednakże śledząc orzecznictwo sądów powszechnych odnosiłem wrażenie, że są to obietnice mocno przesadzone. 3 października 2019 roku TSUE wydał wyrok w sprawie o sygn. akt C‑260/18 dotyczący materii kredytów walutowych. O jego skutkach piszę tutaj (wyrok dla Frankowiczów).

Oczywiście, Internet epatuje niesamowicie korzystnymi wyrokami – nie są to jednak jedyne orzeczenia, a wśród orzeczeń sądów odwoławczych i Sądu Najwyższego można znaleźć wiele niekorzystnych rozstrzygnięć. Kredytobiorca musi mieć na uwadze to, że przegranie sprawy o kilkaset tysięcy złotych może wiązać się z kosztami idącymi w dziesiątki tysięcy złotych. Niżej pozwolę sobie przedstawić moje spojrzenie na problem wywołany przez kredyty frankowe.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań konieczna jest analiza całego stosunku umowy kredytu walutowego. Po pierwsze należy dokładnie zapoznać się z umową i wychwycić postanowienia, które mogą być potencjalnie uznane przez sąd za sprzeczne z prawem. Po drugie, o czym większość podmiotów zdaje się zapominać, konieczna jest dokładna analiza historii spłaty kredytu.

Bez oszacowania jakie dokładnie roszczenia służą kredytobiorcom nie sposób w mojej ocenie udzielić skutecznej pomocy prawnej. Analiza umowy jest do tego po prostu niewystarczająca (to trochę tak jakby mechanik miał decydować co wymienić w samochodzie opierając się wyłącznie na lekturze instrukcji obsługi). Z racji posiadanego wykształcenia (oprócz prawa ukończyłem inżynierię finansową) dokonuje niezbędnych obliczeń samodzielnie.

Dopiero dysponując analizą umowy oraz oszacowaną wysokością możliwych roszczeń można zastanowić się w jakim kierunku prowadzić sprawę. Należy pamiętać, że każda sprawa sądowa wiąże się z ryzykiem porażki. W mojej ocenie konieczne jest wspólne opracowanie strategii umożliwiającej zabezpieczenie wszystkich możliwych kierunków działania (przede wszystkim przerwania biegu przedawnienia), a jednocześnie generującej stosunkowo niskie koszty i ryzyko po stronie kredytobiorcy.

Prowadząc sprawy o roszczenia wywołane przez kredyty frankowe nie ograniczam się jedynie do przedsądowych negocjacji ugodowych i procesu sądowego, ale także – o ile jest to wskazane – inauguruję postępowania przez Rzecznikiem Finansowym oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wykorzystanie szerokiego wachlarza możliwości prawnych ogranicza w mojej ocenie w istotny sposób ryzyko i koszty po stronie kredytobiorców. Każdorazowo strategia sprawy powinna być dostosowana do potrzeb konkretnego kredytobiorcy.

Sprawy o kredyty frankowe wymagają zazwyczaj nie tylko szerokiej wiedzy prawnej, ale także i wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii. Wielokrotnie spotykałem się z sytuacją, kiedy to pełnomocnicy banków działali w złej wierze i przedstawiali zafałszowane, czy też sprzeczne z prawdą informacje o charakterze finansowym, czego Sąd nie jest zazwyczaj w stanie samodzielnie zauważyć.

Jednocześnie należy mieć świadomość tego, że nadal kształtuje się orzecznictwo dotyczące kredytów walutowych, a nie można wykluczyć także zmian ustawodawczych, co może w istotny sposób wpłynąć na wynik spraw o kredyty frankowe. Te okoliczności również powinny być uwzględnione przy wspólnym opracowaniu strategii prowadzenia sprawy.

Możliwość analizy umowy kredytu walutowego

Kancelaria świadczy usługi z zakresu analizy umowy kredytu walutowego (a także prowadzenia ewentualnego postępowania sądowego lub przed Rzecznikiem Finansowym). Koszt analizy typowej umowy kredytu walutowego to 200 zł (w szczególnie skomplikowanych przypadkach 250-300 zł). Analiza może zostać wykonana w ramach spotkania w siedzibie Kancelarii lub online. Każdą analizę w całości przeprowadza adwokat Wojciech Kaczmarczyk.