Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Typowy przykład produktu bancassurance objętego często wadliwością stanowi obowiązek uiszczania przez kredytobiorcę opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW). Opłaty takie wprowadzane były przez banki w przypadku kredytów przekraczających określoną wartość nieruchomości (najczęściej 80%) i najsilniej uderzają w posiadaczy kredytów walutowych.

Bank w większości przypadków nie informował kredytobiorców o tym jak kształtować będzie się opłata za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w przyszłości. Jednocześnie de facto beneficjentem rzeczonego ubezpieczenia zazwyczaj jest wyłącznie bank. Kredytobiorca nie odnosi z tego tytułu żadnych korzyści, nie jest nawet informowany o tym jakie ubezpieczenie i na jakich warunkach zostało zawarte.

W określonych przypadkach istnieje możliwość uzyskania zwrotu pobranych opłat z tytuły UNWW. Podstawowym warunkiem jest to, aby kredytobiorca był konsumentem, wtedy bowiem znajdują zastosowanie przepisy dotyczące tzw. klauzul niedozwolonych. Jeśli treść umowy została jednostronnie narzucona przez Bank, a kwestionowane postanowienia godzą w interesy konsumenta – zasadne jest żądanie zwrotu pobranych opłat.

Czytaj dalej „Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego”

Odpowiedź na apelację karną

Stosownie do przepisu art. 428 k.p.k. strona może złożyć odpowiedź na apelację karną. W praktyce apelację karną najczęściej składa oskarżyciel (prokurator) oraz obrońca/oskarżony. Odpowiedź na apelację karną często stanowi środek umożliwiający usystematyzowane przedstawienie swoich racji, a w konsekwencji zwalczenie zarzutów apelacji.

Odpowiedź na apelację karną należy złożyć bezpośrednio do Sądu odwoławczego (II instancji). Dla spraw toczących się w okolicach miasta Rybnika najczęściej będzie to Sąd Okręgowy w Rybniku, Wydział III Karny, Sekcja Odwoławcza.

W przeciwieństwie do procedury cywilnej Kodeks postępowania karnego nie przewiduje konkretnego terminu na złożenie odpowiedzi na środek odwoławczy. Teoretycznie zatem odpowiedź na apelację karną można złożyć od dnia uzyskania informacji o złożeniu apelacji do dnia rozprawy apelacyjnej (hipotetycznie można odpowiedź na apelację karną złożyć dopiero na rozprawie).

Czytaj dalej „Odpowiedź na apelację karną”

Kariera

Kancelaria oferuje bezpłatne staże oraz praktyki studenckie dla studentów oraz absolwentów kierunków finansów, ekonomii, prawa oraz kierunków pokrewnych, których cechuje:

 • zainteresowanie w obszarach bankowości, ubezpieczeń, rynków finansowych,
 • kreatywność,
 • chęć uczenia się, implikacji zdobytej wiedzy w praktyce,
 • znajomość MS Excel,
 • odpowiedzialność i wysoka kultura osobista.

Zakres obowiązków:

 • analiza spraw prowadzonych przez kancelarię,
 • sporządzanie projektów opinii finansowych na potrzeby klientów kancelarii,
 • sporządzanie projektów pism procesowych,
 • pomoc w innych czynnościach kancelarii.

W ramach praktyk/stażu kancelaria zapewnia możliwość:

 • poznania rynku usług finansowych od strony konsumenckiej,
 • uzyskania praktycznej wiedzy z zakresu finansów, ekonomii oraz prawa,
 • zapoznania się z działaniem wymiaru sprawiedliwości,
 • dopasowania godzin pracy do możliwości i oczekiwań aplikującego.

Zainteresowani powinni wysłać CV oraz list motywacyjny na sekretariat@kaczmarczyk-adwokat.pl