Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Od 2006 roku 25 kwietnia w wielu krajach obchodzony jest Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej (Parental Alienation Awareness Day). W Polsce Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej obchodzony jest od 2008 roku i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Obchody mają charakter akcji społecznej zmierzającej do wzrostu ochrony praw dziecka i nagłośnienia problematyki alienacji rodzicielskiej.

Miło mi poinformować, że w ramach tegorocznych obchodów Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej w Rybniku moja kancelaria będzie świadczyć w dniu 25 kwietnia 2018 r. przy ul. Gliwickiej 24/2 w godzinach od 8:30 do 11:30 nieodpłatne porady z zakresu prawa rodzinnego. W trosce o komfort zainteresowanych wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 605 396 946.

Alienacja rodzicielska – to zespół świadomych lub nieświadomych zachowań prowadzących do powstawania zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem, a co najmniej jednym z rodziców. Stosowane metody alienacji rodzicielskiej – to manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów dziecka z drugim rodzicem oraz inne negatywne działania, prowadzące do niszczenia ich wzajemnych relacji.

Alienacja rodzicielska może przyczyniać się do powstawania u dziecka zaburzeń zdrowotnych, emocjonalnych, rozwojowych i dotyczących zachowania. Bywa stosowana przez głównego opiekuna oraz inne osoby, a nawet instytucje w szkodliwych działaniach mających doprowadzić do wykluczenia z życia dziecka jego rodzica. Niejednokrotnie jest ukrywana pod określeniem konfliktu lub walki rodziców.

Alienacja rodzicielska – to przemoc emocjonalna. Jej negatywne efekty dla relacji pomiędzy dzieckiem, a rodzicem mogą być różne, o różnym stopniu nasilenia i nie da się ich przedstawić w postaci jednoznacznego syndromu lub zespołu np. poddawane alienacji rodzicielskiej dziecko może odrzucać i oczerniać poddawanego wraz z nim alienacji rodzicielskiej rodzica lub być agresywne wobec alienatora, a nawet uciec od niego do tego rodzica.

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Wyżej: plakat autorstwa 13-letniej Pauliny Kasprzyk z Krakowa, wybrany przez dziecięce jury w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez Korczakowską Republikę Dziecięca Dyliniarnia z okazji Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej (źródło).

Partykularny interes rodziców nie powinien rzutować negatywnie na sytuację dziecka, jednocześnie dobro dziecka to naczelna zasada, która powinien kierować się sąd wydając orzeczenie w sprawie rodzinnej.

Więcej informacji o obchodach Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej można znaleźć na stronie internetowej organizatora. Informacje podane kursywą cytowane są za wskazaną wyżej stroną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *