Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Od 2006 roku 25 kwietnia w wielu krajach obchodzony jest Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej (Parental Alienation Awareness Day). W Polsce Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej obchodzony jest od 2008 roku i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Obchody mają charakter akcji społecznej zmierzającej do wzrostu ochrony praw dziecka i nagłośnienia problematyki alienacji rodzicielskiej.

Miło mi poinformować, że w ramach tegorocznych obchodów Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej w Rybniku moja kancelaria będzie świadczyć w dniu 25 kwietnia 2018 r. przy ul. Gliwickiej 24/2 w godzinach od 8:30 do 11:30 nieodpłatne porady z zakresu prawa rodzinnego. W trosce o komfort zainteresowanych wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 605 396 946.

Alienacja rodzicielska – to zespół świadomych lub nieświadomych zachowań prowadzących do powstawania zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem, a co najmniej jednym z rodziców. Stosowane metody alienacji rodzicielskiej – to manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów dziecka z drugim rodzicem oraz inne negatywne działania, prowadzące do niszczenia ich wzajemnych relacji.

Alienacja rodzicielska może przyczyniać się do powstawania u dziecka zaburzeń zdrowotnych, emocjonalnych, rozwojowych i dotyczących zachowania. Bywa stosowana przez głównego opiekuna oraz inne osoby, a nawet instytucje w szkodliwych działaniach mających doprowadzić do wykluczenia z życia dziecka jego rodzica. Niejednokrotnie jest ukrywana pod określeniem konfliktu lub walki rodziców.

Alienacja rodzicielska – to przemoc emocjonalna. Jej negatywne efekty dla relacji pomiędzy dzieckiem, a rodzicem mogą być różne, o różnym stopniu nasilenia i nie da się ich przedstawić w postaci jednoznacznego syndromu lub zespołu np. poddawane alienacji rodzicielskiej dziecko może odrzucać i oczerniać poddawanego wraz z nim alienacji rodzicielskiej rodzica lub być agresywne wobec alienatora, a nawet uciec od niego do tego rodzica.

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Wyżej: plakat autorstwa 13-letniej Pauliny Kasprzyk z Krakowa, wybrany przez dziecięce jury w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez Korczakowską Republikę Dziecięca Dyliniarnia z okazji Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej (źródło).

Partykularny interes rodziców nie powinien rzutować negatywnie na sytuację dziecka, jednocześnie dobro dziecka to naczelna zasada, która powinien kierować się sąd wydając orzeczenie w sprawie rodzinnej.

Więcej informacji o obchodach Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej można znaleźć na stronie internetowej organizatora. Informacje podane kursywą cytowane są za wskazaną wyżej stroną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *