Wykłady na University of Maribor

W dniach 16 do 20 maja 2022 roku adwokat Wojciech Kaczmarczyk  gościł na University of Maribor (Słowenia) w ramach 14th International Week organizowanego przez Faculty of Economics and Business (Wydział Ekonomii i Biznesu), gdzie miał możliwość podzielić się doświadczeniem związanym z obserwacją rynku kapitałowego oraz sektora bankowego w Polsce, a także wymienić spostrzeżeniami z naukowcami z innych krajów.

W trakcie wizyty na Uniwersytecie w Mariborze adwokat Wojciech Kaczmarczyk prowadził wykłady z zakresu ryzyka asymetrii informacji na polskim rynku kapitałowym oraz ryzyka występującego po stronie kredytobiorców w Polsce. Wśród studentów kraju należącego do strefy euro zainteresowanie wzbudzały występujące w Polsce problemy z kredytami walutowymi.

Wojciech Kaczmarczyk UE Katowice
Gościnny wykład adwokata Wojciecha Kaczmarczyka – University of Maribor (Słowenia), źródło: University of Maribor

Kredytobiorcy w Słowenii wprawdzie korzystali także z kredytów  Z uwagi na fakt, że Słowenia jest krajem strefy euro umocnienie Franka szwajcarskiego nie miało tak istotnego wpływu. Zainteresowanie wzbudzał także wpływ inflacji w Polsce na spłatę kredytów, w tym zwłaszcza szybki wzrost stóp procentowych.

Równie interesujący był dla słoweńskich słuchaczy temat asymetrii informacji występującej na polskiej giełdzie papierów wartościowych oraz związanego z nią ryzyka. W ramach wykładu adwokat Wojciech Kaczmarczyk przedstawił przykłady wprowadzania inwestorów w Polsce w błąd, takie jak m.in. afera GetBack S.A.

Gościnny wykład adwokata Wojciecha Kaczmarczyka – University of Maribor (Słowenia) – przykłady z rynku alternatywnego NewConnect, źródło: University of Maribor

Warto nadmienić, że University of Maribor to renomowana uczelnia kształcąca studentów od 1859 roku, w tym na wydziałach Ekonomii i Biznesu oraz Prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *