Postępowanie UOKiK w sprawie cyberoszustw

Komunikatem z dnia 19 lipca 2022 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o postępowaniu wyjaśniającym w zakresie metod uwierzytelniania transakcji oraz sposobu rozpoznawania przez banki reklamacji dotyczących wyprowadzenia środków przez osoby trzecie. Postępowanie UOKiK w sprawie cyberoszustw obejmuje obecnie 18 banków, z czego Prezes Urzędu postawił już zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów pięciu z nim: Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, mBank oraz Santander Bank Polska.

Czym są cyberoszustwa bankowe?

Pomysłowość cyberoszustów nie zna granic, a metody wyłudzenia środków są cały czas modyfikowane i udoskonalane. W czasie pandemii Covid-19 jako jedne z bardziej popularnych metod można wymienić:

Oszuści często wykorzystują jednocześnie kilka metod, takich jak zaawansowane socjotechniki, smishing (fałszywe smsy), vishing (fałszywe połączenia telefoniczne), czy też oprogramowanie malware.

Wspólnym mianownikiem cyberoszustw bankowych jest przełamanie zabezpieczeń banku i wyprowadzenie środków wbrew woli pokrzywdzonego, przy czym często oszuści dodatkowo zaciągają także w ramach bankowości online kredyty.

Co oznacza postępowanie UOKiK w sprawie cyberoszustw dla poszkodowanych?

Samo wszczęcie postępowania, czy też przedstawienie części z banków zarzutów naruszenia zbiorowych interesów konsumentów nie jest jeszcze równoznaczne z tym, że bank powinien anulować wszystkie oszukańcze transakcje. Droga do tego jest jeszcze daleka, gdyż konieczne jest wydanie przez UOKiK stosownej decyzji, od której bank może odwołać się do sądu.

Jednakże zarówno prowadzenie postępowania, czy też wydanie nieprawomocnej decyzji stanowi niebagatelny argument, który poszkodowany może wykorzystać w sporze bankiem. Stanowisko UOKiK nie tylko bowiem uwiarygadnia żądanie poszkodowanego, ale także i wskazuje na skalę problemu występującego na polskim rynku bankowym oraz  niedopełnienie obowiązków przez bank.

Podkreślić należy, że postepowanie dotyczy aktualnie dwóch elementów – nieprawidłowości systemów bankowych, które bezwarunkowo i natychmiastowo realizują transakcje prima facie oszukańcze oraz wadliwego sposobu rozpoznawania reklamacji przez banki (w szczególności wprowadzania konsumentów w błąd co do tego, ze uwierzytelnienie transakcji jest tożsame z jej autoryzacją).

Czy warto zawiadomić UOKiK o swojej sprawie?

Zdecydowanie tak! Im więcej poszkodowanych zawiadomi Urząd o swojej sprawie, tym większa szansa, że postępowanie UOKiK w sprawie cyberoszustw zakończy się w sposób dla nich korzystny. Składane zawiadomienie powinno opisywać sprawę, naruszenie prawa przez bank, a także zawierać dokumenty wskazujące na przebieg procedury reklamacyjnej.

Czy kancelaria przyjmuje takie sprawy (cyberoszustwa bankowe)?

Sprawy z zakresu finansów stanowią istotny aspekt działalności mojej kancelarii. Prawem bankowym i finansowym interesowałem się już na studiach, a sprawami dotyczącymi sporów z instytucjami finansowymi zajmowałem się od początku mojej działalności zawodowej. Pracuję również jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzę przedmioty m.in. związane z instytucjami finansowymi. Jestem także autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego i bankowego.

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, mając na uwadze to, że nikt nie jest w identycznej sytuacji. Wielokrotnie prowadziłem i prowadzę również sprawy dotyczące cyberoszustw bankowych, wykorzystując nie tylko znajomość prawa, ale także posiadaną przeze mnie wiedzę o sposobie działania instytucji finansowych. Kluczowe jest opracowanie strategii procesowej dopasowanej do konkretnego poszkodowanego i uwzględniającej przebieg oszustwa. Poszukujących pomocy prawnej zapraszam do kontaktu mailowego (cyberoszustwa@kaczmarczyk-adwokat.pl) lub telefonicznego (605 396 946).

Istnieje również możliwość sporządzenia dla pokrzywdzonego zawiadomienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Koszt takiej usługi to 150 zł.

Postępowanie UOKiK w sprawie cyberoszustw
Postępowanie UOKiK w sprawie cyberoszustw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *