Anydesk oszustwo

Pomimo licznych ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, a także komunikatów publikowanych przez banki coraz częstszą metodą wyłudzenia pieniędzy jest tzw. Anydesk oszustwo. Osoby oszukane tracą zazwyczaj nie tylko wszystkie oszczędności, ale również zostają z długami na znaczne kwoty. W artykule opiszę na czym ono polega, a także jakimi możliwościami prawnymi dysponują osoby oszukane (o oszustwach bankowych pisałem już wcześniej: oszustwo infolinia banku oraz oszustwo – kryptowaluty).

Na czym polega Anydesk oszustwo?

Oszustwo w początkowej fazie może mieć różny przebieg – zazwyczaj wszystko zaczyna się od skorzystania albo z internetowej reklamy platformy inwestycyjnej oferującej nadzwyczajne zyski albo z rzekomej reklamy programu PKN Orlen, KGHM itd. mającego wzbogacić wszystkich Polaków (w obu przypadkach wymagane jest podanie danych osobowych) albo też telefonu rzekomego konsultanta lub policjanta, ostrzegającego przed próbą wyłudzenia.

We wszystkich opisywanych wariantach jest to w rzeczywistości przejaw działalności zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu wyprowadzenie wszystkich środków z rachunku bankowego, w tym często także zaciągnięcie kredytów online, zadłużenie kart kredytowych czy tez nawet wykorzystania ofiary do pośrednictwa przy wyprowadzaniu środków z innych rachunków bankowych. Wspólny mianownik stanowi polecenie zainstalowania na komputerze lub telefonie aplikacji Anydesk.

Anydesk oszustwo
Anydesk oszustwo

Aplikacja Anydesk umożliwia zdalną kontrolę nad urządzeniem i wykonywanie z niego operacji. Podkreślić należy, że prawdziwe fundusze, platformy inwestycyjne, konsultanci banku, policjanci itd. nigdy nie żądają instalacji tego typu aplikacji. Przestępcy w zależności od konkretnego wariantu wyłudzenia (tzw. Anydesk oszustwo) odwracają uwagę ofiary od własnych działań lub przekonują o ich legalności i konieczności. W rezultacie przejmują kontrolę nad  bankowością elektroniczną, potrzeba im niewiele czasu.

W wyniku przestępczych działań dochodzi do wyczyszczenie rachunku bankowego ze wszelkich dostępnych środków, zadłużenie kart kredytowych oraz zaciągnięcie kredytów na znaczne sumy (zazwyczaj około 100 tysięcy złotych). Pieniądze od razu trafiają na prywatne konto i są natychmiast wypłacane.

Od czego powinna zacząć ofiara przestępstwa?

Pokrzywdzony zazwyczaj dopiero po fakcie zdaje sobie sprawę, że stał się ofiarą przekrętu (Anydesk oszustwo). Na rachunku bankowym widnieją już jedynie groszowe kwoty, a i samo konto jest nierzadko maksymalnie zadłużone. Sytuację da się jednak często uratować.

W pierwszej kolejności bezwzględnie należy skontaktować się ze swoim bankiem i poinformować o dokonanym oszustwie (paradoksalnie podawanie zbyt dużej liczby szczegółów może zostać w przyszłość wykorzystane przez bank przeciwko poszkodowanemu). Czas jest bardzo ważny. Sprawnie działający bank nierzadko ma na początku możliwość anulowania transakcji, a nadto obowiązek taki wynika z ustawy o usługach płatniczych.

Kompetentny bankowiec powinien podjąć wszystkie możliwe działania, jakimi dysponuje bank. Do pewnego momentu możliwe jest zarówno wycofanie już zleconych przelewów, jak i anulowanie obciążenia karty kredytowej, czy też wycofanie innych dokonanych operacji. Działania te powinny być dostosowane do sposobu, w jaki pieniądze zostały wyprowadzone. Niestety nie zawsze pracownicy banku podejmują odpowiednie działania.

W sytuacji, w której mamy wątpliwości co do informacji przekazywanych przez pracowników banku, czy też rzetelności działania samego banku – warto skorzystać z pomocy specjalisty. Świadczę usługi doradztwa w tym zakresie i dysponuję niezbędną wiedzą.

Co jeśli nie udało się odzyskać pieniędzy?

Często niestety dzieje się tak, że Anydesk oszustwo zostało wykryte zbyt późno lub bank podjął nieskuteczne działania. Sprawę oczywiście warto zgłosić na Policji, natomiast wyłudzenie jest tak dobrze zorganizowane, że zazwyczaj przynosi to znikome rezultaty. Sprawcy są nieuchwytni, a ślad urywa się gdzieś za wschodnią granicą Polski. Nie oznacza to jednak, że pieniędzy nie uda się już odzyskać.

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w wielu przypadkach odpowiedzialność ponosi także bank. Usługi bankowe regulowane są przez szereg aktów prawnych, chociażby przez przepisy Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego, wspomnianej już ustawy o usługach płatniczych, ustawy o prawach konsumenta, czy też szeregu aktów prawa organu nadzorczego, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Rzeczone akty prawa nakładają na bank obowiązek zachowania szczególnej staranności (art. 50 ust. 2 Prawa bankowego) przy ochronie powierzonych środków, w tym również do monitorowania dokonywanych transakcji i blokowania (zawieszania) tych, które mogą mieć charakter oszustwa (tzw. fraud). Każdy bank powinien korzystać więc z nowoczesnych systemów antyfraudowych i weryfikować wszelkie podejrzane transakcje.

Wiele banków jednak nie robi tego w sposób rzetelny. Kilkukrotnie spotkałem się już z sytuacją, w której system bankowy wprawdzie zablokował nieuczciwe transakcje, ale z uwagi na wadliwe procedury banku lub też niekompetencję jego pracowników klient banku i tak padł ofiarą oszustwa.

Dodatkowo należy nadmienić, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi obecnie szereg postępowań związanych z wadliwym wywiązywaniem się przez banki z obowiązków ochrony zgromadzonych środków.

Dochodzenie zwrotu utraconych środków od banku prawie zawsze wiązać będzie się albo z postępowaniem przed Rzecznikiem Finansowym albo postępowaniem sądowym. Sprawa powinna być prowadzona z wykorzystaniem wiedzy o prawie bankowym oraz o specyfice działalności tych instytucji finansowych. Moja kancelaria przyjmuje i prowadzi takie sprawy.

Czy kancelaria przyjmuje takie sprawy (Anydesk oszustwo)?

Sprawy z zakresu finansów stanowią istotny aspekt działalności mojej kancelarii. Prawem bankowym i  finansowym interesowałem się już na studiach, a sprawami dotyczącymi sporów z instytucjami finansowymi zajmowałem się od początku mojej działalności zawodowej. Pracuję również jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzę przedmioty m.in. związane z instytucjami finansowymi. Jestem autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego i bankowego.

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, mając na uwadze to, że nikt nie jest w identycznej sytuacji. Wielokrotnie prowadziłem i prowadzę również sprawy dotyczące oszustw finansowych (w tym również tzw. Anydesk oszustwo), wykorzystując nie tylko znajomość prawa, ale także posiadaną przeze mnie wiedzę o sposobie działania instytucji finansowych. Kluczowe jest opracowanie strategii procesowej dopasowanej do konkretnego poszkodowanego i uwzględniającej przebieg oszustwa. Zainteresowanych pomocą prawną zapraszam do kontaktu mailowego (cyberoszustwa@kaczmarczyk-adwokat.pl) lub telefonicznego (605 396 946)..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *