Nieważność umowy kredytu frankowego

Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie prowadzonej przez adwokatów Wojciecha Kaczmarczyka oraz Bartłomieja Panfila w przedmiocie kredytu walutowego (frankowego) wyrokiem z dnia 13 stycznia 2022 roku (sygn. akt I C 755/20) stwierdził występowanie klauzul niedozwolonych (abuzywnych) w umowie kredytu konsolidacyjnego, w konsekwencji nieważność umowy kredytu frankowego wobec czego zasądził na rzecz kredytobiorcy sumę spłat dokonanych ponad kwotę wypłaconą przez bank przy uruchomieniu kredytu. Wyrok nie jest prawomocny.

Na czym polegał problem?

Umowa kredytu została zawarta w oparciu o wzorzec narzucony przez bank i co nietypowe – kredyt miał faktycznie charakter walutowy (walutą kredytu oraz ustanowionej hipoteki był frank szwajcarski), jednakże stosownie do § 5 ust. 3 spornej umowy:

Kredyt może być wypłacany:
1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowani zobowiązań w kraju.

Jako, że celem kredytu były wyłącznie zobowiązania w kraju jego wypłata możliwa była wyłącznie w walucie polskiej (złotym polskim). Jednocześnie stosownie do § 5 ust. 4 umowy:

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w Banku w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

Tym samym pomimo teoretycznie walutowego charakteru kredytu jego wypłata możliwa była wyłącznie w złotym polskim i w oparciu o kurs narzucany przez bank (co oczywiste – kurs ten był mniej korzystny od kursów Narodowego Banku Polskiego).

Jaki wyrok wydał Sąd?

Sąd Rejonowy w Raciborzu wyrokiem z dnia 13 stycznia 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 755/20 zasądził całą żądaną kwotę, czyli sumę nadpłat dokonanych przez kredytobiorcę ponad wysokość środków wypłaconych przez bank przy uruchomieniu kredytu. Sąd stwierdził, że umowa w opisywanej wyżej części (wypłata kredytu wedle tabel kursów banku) ma charakter postanowienia niedozwolonego, w związku z czym należało stwierdzić nieważność umowy kredytu frankowego. Sąd zasądził także na rzecz kredytobiorców koszty procesu.

Rozstrzygnięcie wydane przez Sąd Rejonowy w Raciborzu oznacza, że kredytobiorca nie tylko uzyska zwrot środków zapłaconych ponad kwotę wypłaconą przy uruchomieniu kredytu, ale także nie będzie zobowiązany do dalszej spłaty kredytu (która według banku powinna trwać jeszcze kilkanaście lat).

Wyrok nie jest prawomocny, a ewentualne postępowanie apelacyjne będzie się toczyć przed Sądem Okręgowym w Rybniku.

Czy kancelaria przyjmuje sprawy o frankowe kredyty, w tym o nieważność umowy kredytu frankowego?

Sprawy z zakresu prawa bankowego stanowią istotny aspekt działalności kancelarii. Adwokat Wojciech Kaczmarczyk specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym. Jest także zatrudniony jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzi przedmioty m.in. związane z instytucjami finansowymi. Jest także autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego i bankowego.

Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, mając na uwadze to, że nikt nie jest w identycznej sytuacji. Kluczowe jest opracowanie strategii procesowej dopasowanej do konkretnego przypadku i uwzględniającego przebieg spłaty kredytu. Podstawowe informacje o tego typu sprawach można znaleźć tutaj – kredyt frankowy pytania i odpowiedzi. Zainteresowanych pomocą prawną zapraszam do umówienia spotkania – tel. 605 396 946.

Nieważność umowy kredytu frankowego
Nieważność umowy kredytu frankowego – wyrok Sądu Rejonowego w Raciborzu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *