Wpływ orzecznictwa TSUE na polskie banki – publikacja naukowa

Miło mi poinformować, że w monografii naukowej Gospodarka współdzielenia. Rynki, instytucje, organizacje pod redakcją prof. UE dra hab. Artura Walasika ukazał się rozdział mojego autorstwa Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wycenę akcji banków w Polsce.

Wskazana publikacja jest owocem moich badań naukowych oraz szczególnego zainteresowania sporami z instytucjami finansowymi, a dotyczy zagadnień takich jak oczekiwania rynku (inwestorów) wobec orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz ich wpływu na wycenę oraz stabilność cen akcji polskiego sektora bankowego.

Rozdział skupia się na tym, w jaki sposób ogłoszenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 roku w sprawie C‑383/18 (rozliczenie prowizji kredytowych) oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 roku w sprawie C‑260/18 (kredyty CHF) wpłynęły na notowania akcji polskich banków.

Gospodarka współdzielenia. Rynki, instytucje, organizacje
Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wycenę akcji banków w Polsce – publikacja naukowa

Należy podkreślić, że w obu przypadkach polskie banki poczyniły już wcześniej ogromne rezerwy na ryzyko związane ze stratami z tytułu spodziewanych wyroków polskich sądów (o czym pisałem chociażby w przypadku Millennium Banku S.A.) i prawdopodobieństwo znacznej liczby korzystnych dla kredytobiorców wyroków zostało już de facto uwzględnione w giełdowej wycenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *