Wykłady na University of Applied Science in Schmalkalden

W dniach 25 do 29 października 2021 roku adwokat Wojciech Kaczmarczyk na zaproszenie prof. dr. Jürgena Gemeinhardta gościł na University of Applied Science in Schmalkalden (Niemcy), gdzie miał możliwość podzielić się doświadczeniem związanym z obserwacją polskiego sektora bankowego, a także zapoznać się ze sposobem działania niemieckich uczelni wyższych.

W trakcie wizyty na Uniwersytecie w Schmalkalden adwokat Wojciech Kaczmarczyk prowadził wykłady z zakresu ryzyka występującego po stronie kredytobiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego w Polsce. Dla zachodnich studentów nadzwyczaj interesujące były występujące w Polsce problemy z kredytami walutowymi.

Gościnny wykład adwokata Wojciecha Kaczmarczyka (porównanie stopy procentowej w Polsce i strefie Euro) – University of Applied Science in Schmalkalden

Z uwagi na fakt, że Niemcy są krajem strefy euro o silnej i stabilnej gospodarce tamtejsze gospodarstwa domowe w zasadzie w ogólnie nie korzystały z kredytowania w walucie obcej. Zainteresowanie wzbudzał także potencjalny wpływ inflacji w Polsce na spłatę kredytów, w tym zwłaszcza na przewidywaną wysokość stóp procentowych.

Gościnny wykład adwokata Wojciecha Kaczmarczyka (rzeczywiste wykonywanie umowy kredytowej w Polsce – zmienne oprocentowanie) – University of Applied Science in Schmalkalden

Wykłady adwokata Wojciecha Kaczmarczyka uwzględniały nie tylko teoretyczne rozważania (takie jak wpływ zmiany poszczególnych parametrów kredytu), ale także i szereg zagadnień praktycznych związanych z konstruowaniem umów kredytowych przez polski sektor bankowy oraz faktycznym sposobem wykonywania tych umów.

Gościnny wykład adwokata Wojciecha Kaczmarczyka (ekspansja kredytów walutowych w Polsce w odniesieniu do kursu franka szwajcarskiego) – University of Applied Science in Schmalkalden

Warto nadmienić, że University of Applied Science in Schmalkalden to nowoczesna i świetnie zorganizowana uczelnia skupiona na praktycznym zastosowaniu przekazywanej studentom wiedzy, w tym na wydziałach Biznesu i Ekonomii (Fakultät Wirtschaftswissenschaften) oraz Prawa Biznesowego (Fakultät Wirtschaftsrecht).

Wizyta na Uniwersytecie w Schmalkalden była także świetną okazją do wymiany doświadczeń z zachodnimi naukowcami i studentami oraz do dyskusji nad problemami polskiej gospodarki, w tym rynku finansów konsumenckich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *