13th International Week w Mariborze

W dniach 13 do 17 maja 2019 miałem przyjemność brać aktywny udział w 13th International Week organizowanym przez Wydział Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Mariborze. Uniwersytet w Mariborze jest jedną z wiodących słoweńskich uczelni.

W ramach 13th International Week prowadziłem wykłady z zakresu ryzyka kredytowego występującego po stronie konsumenta oraz ryzyka asymetrii informacji w przypadku inwestowania w instrumenty finansowe. Dla słoweńskich studentów szczególnie interesujące były występujące w Polsce problemy z kredytami walutowymi.

Z uwagi na fakt, że Słowenia jest krajem strefy euro ekspozycja tamtejszych kredytobiorców na ryzyko walutowe była znacznie mniejsza niż w Polsce. Zmiany kursu Euro do Franka szwajcarskiego nie przekroczyła 30%. Jednocześnie słoweński nadzór w praktyce uniemożliwił udzielanie kredytów bez odpowiedniego wkładu własnego.

13th International Week był świetną okazją do wymiany doświadczeń z naukowcami z innych państw (w tym także spoza Europy), a także do dyskusji nad problemami polskiego rynku bankowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *