Aforti upadłość a zwrot

Nie jest już tajemnicą, że wpłynął wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ogłoszenie upadłości Aforti. W jaki sposób sytuacja taka (Aforti upadłość) wpłynie na roszczenia posiadaczy produktów inwestycyjnych Aforti? Czy warto w tej sytuacji pozwać Aforti, w jaki sposób można dochodzić swoich roszczeń? O tym niżej.

Czy upadłość Aforti jest nieunikniona?

W przestrzeni publicznej istnieje szereg komunikatów spółki w przedmiocie pozyskania inwestora strategicznego, czy też zawarcia układu z wierzycielami. Informacje te rozpowszechniane są także przez „przedstawicieli” Aforti.

Mając jednak na względzie dotychczasowe komunikaty, dostępne sprawozdania finansowe taki przebieg zdarzeń wydawać się może mocno wątpliwy, a wręcz nieprawdopodobny. Spółka cały czas zaklinała rzeczywistość „pozyskując” jednocześnie kolejne środki od nieświadomych niczego konsumentów.

Wątpliwe jest także w jaki to sposób spółka miałaby generować jakiekolwiek dochody dające realną możliwość zawarcia układu. Wysoce prawdopodobne jest więc to, że zostanie ogłoszona Aforti upadłość. Wbrew informacjom krążącym w Internecie – nie jest to wcale dobra wiadomość dla posiadaczy produktów inwestycyjnych.

Jak można dochodzić zwrotu zainwestowanych środków (Aforti upadłość)?

Pokrzywdzeni mogą dochodzić swoich roszczeń z tytułu produktów inwestycyjnych Aforti na różne sposoby, które zostaną omówione niżej:

1. Postępowanie cywilne (sądowe). Postępowanie takie niestety wiąże się z konkretnymi kosztami, nierzadko rzędu kilku-kilkunastu tysięcy złotych. Wątpliwe jest czy istnieje majątek, z którego można te środki wyegzekwować, nadto po ogłoszeniu Aforti upadłość postepowania cywilne zostaną zawieszone na wiele lat. Nie jest to więc rekomendowana droga.

2. Postepowanie karne dotyczące działalności Aforti. W Warszawie toczy się już postepowanie przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Regionalnej. Wątpliwe by tą drogą dało odzyskać się całość utraconych środków (raczej co najwyżej część), jednakże udział w postępowaniu nie wiąże się z żadnymi opłatami, a koszty związane z pomocą prawną nie są znaczne. Rekomenduję zgłoszenie się do tego postępowania (kancelaria sporządza dokumenty zgłoszenia).

3. Postępowanie karne dotyczące działalności przedstawicieli Aforti. Odpowiedzialność cywilną na zasadzie deliktu ponosi także podmiot oferujący produkty inwestycyjne (o jednym z moich sukcesów w uzyskiwaniu środku od oferującego produkt inwestycyjny pisał m.in. Dziennik Gazeta Prawna). Przedstawiciele Aforti często prowadzili własną działalność gospodarczą i uzyskiwali z tego tytułu prowizje. Warto rozważyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez osobę oferującą produkt (kancelaria również sporządza takie dokumenty).

4. Postępowanie układowe. Jak już wskazano wyżej – zawarcie układu przez Aforti wydaje się mało prawdopodobne, raczej jest to swego rodzaju gra na czas. Nie wiadomo bowiem w jaki sposób spółka miałaby wypracować adekwatne przychody. Wskazane jest jednak śledzenie tego postepowania, w tym założenie konta w KRZ (Krajowym Rejestrze Zadłużonych).

5. Zgłoszenie wierzytelność do Syndyka (po ogłoszeniu Aforti upadłość). Po ogłoszeniu upadłości postepowania cywilne zostaną zawieszone, a w miejsce tego konieczne będzie zgłaszanie wierzytelności do Syndyka (w ciągu pierwszych 30 dni – bez opłaty). Syndyk wypłaci pieniądze jedynie jeśli pozwoli na to majątek upadłego (po zaspokojeniu podmiotów z pierwszeństwem), więc i ta droga nie doprowadzi do pełnego zaspokojenia. Może się nawet okazać, że wypłaty będą śladowe. Warto takiego zgłoszenia dokonać.

Czy kancelaria przyjmuje sprawy dotyczące Aforti?

Sprawy z zakresu prawa finansowego stanowią istotny aspekt działalności kancelarii. Adwokat Wojciech Kaczmarczyk specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym, posiada także doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych. Jest także zatrudniony jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzi przedmioty m.in. związane z instytucjami finansowymi oraz inwestycjami. Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego (w tym inwestycji w papiery wartościowe). Jako absolwent inżynierii finansowej dysponuje szeroką wiedzą z zakresu działalności instytucji finansowych.

Każda sprawa tego typu sprawa wymaga indywidualnego podejścia, każde oszustwo ma trochę inny przebieg. Niezbędne jest opracowanie strategii procesowej dopasowanej do pokrzywdzonego. Zainteresowanych pomocą prawną zapraszam do umówienia spotkania – tel. 605 396 946.

Aforti upadłość
Kancelaria przyjmuje sprawy dotyczące Aforti upadłość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *