Precedensowy wyrok (Alior Agio)

W listopadzie 2023 roku kancelaria informowała o wygranej przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie przeciwko Alior Bank, dotyczącej sprzedaży funduszy AGIO Wierzytelności Plus 2 NS FIZ, a w grudniu o tym, że w ocenie kancelarii wniosek o uzasadnienie został złożony przez bank w sposób wadliwy. Precedensowy wyrok (Alior Agio) jest już prawomocny i podlega wykonaniu. Sąd Okręgowy w Rybniku mając na względzie argumenty kancelarii nie uwzględnił zażalenia banku i zakończył sprawę.

Co oznacza precedensowy wyrok (Alior Agio)?

Sprawa dotyczyła missellingu funduszu AGIO Wierzytelności Plus 2 NS FIZ – roszczenie wywodzone było przede wszystkim z niedostosowania oferowanego funduszu do potrzeb klient oraz niepouczenia jej w sposób właściwy o cechach takiego produktu. Jest to pierwsza prawomocnie wygrana sprawa tego typu w Polsce, a o sukcesie adwokata Wojciecha Kaczmarczyka można było przeczytać na pierwszej stronie działu gospodarka Dziennika Gazety Prawnej.

Zdjęcie Dziennika Gazety Prawnej - artykuł o precedensowym wyroku Alior Agio.
Alior zapłaci za misselling funduszy Agio! Zdjęcie początku artykułu opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej w listopadzie 2023 roku

Sąd w omawianej sprawie  orzekł o odpowiedzialności Alior Banku za szkody wywołane u jego klientki, w tym stwierdził, że odpowiedzialność banku materializuje się jeszcze przed zakończeniem likwidacji funduszu. Bank wprawdzie zapowiedział apelację, ale sprawa zakończyła się prawomocnie znacznie wcześniej.

Dlaczego Alior Bank nie złożył apelacji?

Apelację od wyroku można złożyć w odpowiednim terminie po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem.  W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia wyroku, a termin na złożenie takiego wniosku wynosi 7 dni.

Alior Bank wprawdzie nadał wniosek o uzasadnienie wyroku z dnia 3 listopada 2023 roku, ale uczynił to w sposób wadliwy. W ocenie kancelarii wadliwe złożenie wniosku skutkować powinno przyjęciem, że nie został on złożony w terminie. Tak też przyjął Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, który postanowieniem z dnia 6 grudnia 2023 roku uwzględnił stanowisko kancelarii i odrzucił wniosek banku. 

Od opisywanego wyżej postanowienia bank złożył zażalenie, które rozpoznał Sąd Okręgowy w Rybniku. Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2024 roku Sąd II instancji utrzymał w mocy skarżone postanowienie, potwierdzając zasadność stanowiska kancelarii.

Treść postanowienia w sprawie II Cz 85/24
Postanowienie w sprawie II Cz 85/24 w przedmiocie oddalenia zażalenia banku. Precedensowy wyrok (Alior Agio) jest już prawomocny.

Opisywane postanowienie Sądu Okręgowego w Rybniku oznacza, że precedensowy wyrok (Alior Agio) jest prawomocny. Sprawa została zakończona, wyrok jest wykonalny, a od postanowienia Sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna.

Czy kancelaria przyjmuje sprawy o misselling produktów inwestycyjnych?

Kancelaria jest wyspecjalizowana w sprawach z zakresu konsumenckiego prawa bankowego. Adwokat Wojciech Kaczmarczyk nie tylko specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym, ale posiada także szeroką wiedzę z zakresu krajowego rynku finansowego. Jest zatrudniony jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzi przedmioty m.in. związane z instytucjami finansowymi. Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego i bankowego.

Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, mając na uwadze to, że nikt nie jest w identycznej sytuacji. Kluczowe jest opracowanie strategii procesowej dopasowanej do konkretnego przypadku i uwzględniającego możliwości klienta. Zainteresowanych pomocą prawną zapraszam do umówienia spotkania – tel. 605 396 946.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *