Ugoda z bankiem

W ostatnim czasie kredytobiorcy frankowi coraz częściej decydują się na zawarcie ugody z bankiem, rezygnując w ten sposób z procesu sądowego. Czy ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego jest opłacalna? Jak zawrzeć ugodę z bankiem? Czy warto w trakcie negocjacji i podpisywania ugody korzystać z pomocy adwokata? Niżej odpowiedzi na wszystkie pytania.

Ugoda z bankiem – opłacalność

Czy ugoda z bankiem się opłaca? Odpowiedź zależy od oczekiwań kredytobiorcy. Ugoda, zwłaszcza zawierana poza procesem sądowym, zawsze będzie zawierać gorsze warunki finansowe niż wygrany proces sądowy. Różnice mogą wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych różnicy. Zatem wyłącznie od strony finansowej – ugoda z bankiem się nie opłaca.

Należy jednak mieć na uwadze, że po pierwsze proces sądowy zawsze obarczony jest jakimś ryzykiem (jeśli ktoś daje 100% gwarancji na to, że sprawę wygra, to raczej nie jest do końca uczciwy), a po drugie jest czasochłonny (do czasu zakończenia procesu nieruchomość obciążona jest hipoteką). Zdarza się, że sprawę uda się prawomocnie zamknąć w ekspresowym czasie (np. 2 lata), zazwyczaj jednak potrwa to znacznie dłużej. Nie bez znaczenia pozostają także koszty procesu, które przynajmniej w części ponoszone są z góry.

Kredytobiorcy rezygnując z części swoich roszczeń kupują więc święty spokój i czas. Dla wielu osób może to być rozwiązanie bardzo korzystne, zwłaszcza jeżeli doprowadzi do całkowitego umorzenia kredytu. Wszystko oczywiście zależy od warunków konkretnej ugody z bankiem.

Ugoda z bankiem – jak zawrzeć?

Najpierw należy przystąpić do negocjacji z bankiem. W tym zakresie banki mają różne procedury – niektóre same do tego zachęcają, a niektóre oczekują na pierwszy ruch kredytobiorcy. Przed rozpoczęciem negocjacji warto dobrze przemyśleć swoją strategię i oczekiwania. Pochopne decyzje mogą bardzo negatywnie rzutować na warunki ugody.

Po drugie należy dopilnować treści ugody (w szczególności bank powinien zrzekać się wszelkich swoich roszczeń), a także upewnić się, że ugoda jest zawierana z osobami faktycznie umocowanymi do jej zawarcia (to kto, jak i kiedy może zawierać ugodę w imieniu banku to szeroki temat). Treść ugody nie powinna budzić wątpliwości, a terminy rozliczenia kredytu powinni być realne. Warto także ustalić, czy kredytobiorcy zostaną zwolnieni od podatku z tytułu umorzenia kredytu.

Czy warto korzystać z pomocy adwokata?

Warto. Ugoda z bankiem to skomplikowany dokument, a również negocjacje wymagają dużego doświadczenia. Adwokat wyspecjalizowany w sprawach bankowych nie tylko zadba o właściwą treść podpisywanych dokumentów, ale także przeprowadzi negocjacje w sposób zapewniający znacznie lepsze warunki. W praktyce – różnice pomiędzy ofertą uzyskaną przez kredytobiorców a dobrego adwokata nierzadko przekraczają kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Honorarium uczciwego adwokata w przypadku ugody z bankiem dotyczącej kredytu frankowego zazwyczaj w zdecydowanej mierze stanowi premię od wynegocjowanych kwot (zazwyczaj nie więcej niż 10-20% – wszystko zależy od skomplikowania i etapu negocjacji). Koszty płatne z góry są raczej symboliczne i finansują po prostu niezbędne działania na etapie negocjacyjnym. Kredytobiorca rozlicza się więc najczęściej prawie wyłącznie od uzyskanej korzyści.

Czy kancelaria przyjmuje sprawy o frankowe kredyty, w tym dotyczące ugody z bankiem?

Sprawy z zakresu prawa bankowego stanowią istotny aspekt działalności kancelarii. Adwokat Wojciech Kaczmarczyk specjalizuje się w prawie bankowym, prowadzi negocjacje z bankami. Jest również zatrudniony jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzi przedmioty m.in. związane z instytucjami kredytowymi. Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego i bankowego.

Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, mając na uwadze to, że nikt nie jest w identycznej sytuacji. Kluczowe jest opracowanie strategii procesowej dopasowanej do konkretnego przypadku i uwzględniającego przebieg spłaty kredytu. Zainteresowanych pomocą prawną zapraszam do umówienia spotkania – tel. 605 396 946.

ugoda z bankiem - negocjacje
Prawo bankowe – ugoda z bankiem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *