Kolejne kredyty Getin zawieszone

W kolejnych sprawach prowadzonych przez kancelarię, w których klienci zaciągnęli kredyty Getin Noble Banku Sąd Okręgowy w Rybniku wydał postanowienia, których rezultatem jest zawieszenie spłaty kredytów indeksowanych do CHF.

Dlaczego zawieszenie spłaty kredytu Getin Bank jest takie ważne?

Getin Noble Bank S.A. w części dotyczącej m.in. kredytów frankowych został wydzielony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i podlega obecnie restrukturyzacji, został także złożony już wniosek o ogłoszenie upadłości tego podmiotu. Powyższe implikuje dwa skutki szczególnie istotne dla kredytobiorców frankowych:

1) postępowanie przeciwko Getin Noble Bank może zostać w każdej chwili zawieszone na wniosek BFG lub syndyka – w takiej sytuacji nie wiadomo czy i kiedy się skończy (może jak w przypadku Idea Banku być zawieszone aż do ogłoszenia upadłości),

2) w przyszłości Getin Noble Bank może być niewypłacalny – nie będzie więc możliwe odzyskanie nadpłaconych kwot (spłat kredytu ponad sumę wypłaconego kredytu).

Dla wielu kredytobiorców Getinu jest to poważne ryzyko, a straty mogą być znaczne. Rozwiązaniem tego problemu jest sądowe zawieszenie spłat kredytu, dzięki czemu nie będzie konieczne dokonywanie wpłat powyżej kwoty udzielonego kredytu, a upadłość Getinu nie powinna wywołać u kredytobiorcy straty.

Do niedawna istniały wątpliwości co do tego, czy dokonywane przez Sąd zawieszenia spłat są skuteczne dla osób posiadających kredyty Getin Noble Banku. Wątpliwości te rozwiewa wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 roku wydany w sprawie o sygn. akt C‑287/22, zgodnie z którym takie zabezpieczenie jest uzasadnione i skuteczne.

Postanowienia Sądu w Rybniku – zawieszone kredyty Getin Noble Banku

Jeszcze przed wydaniem opisywanego wyroku (5 i 6 czerwca 2023 roku) w sprawach prowadzonych przez adwokatów Wojciecha Kaczmarczyka oraz Bartłomieja Panfila przed Sądem Okręgowym w Rybniku o sygn. akt I C 1189/23 oraz I C 1229/23 w wyniku złożonych wniosków o zabezpieczenie wydane zostały postanowienia zawieszające obowiązek spłaty kredytów. Tym samym kolejne kredyty Getin Noble Banku klientów kancelarii nie wymagają zapłaty rat.

Postanowienia Sądu Okręgowego w Rybniku - kredyty Getin Noble Bank
Kredyty Getin Noble Bank – postanowienia zawieszające spłatę

Co bardzo istotne, postanowienia zabezpieczające zostały wydane w iście ekspresowym tempie – w ciągu ok. dwóch tygodni od dnia złożenia pozwów wraz z wnioskami o zabezpieczenie, natomiast pozwy zostały przygotowane i złożone w ciągu tygodnia od zlecenia sprawy.

Sąd Okręgowy podzielił argumentację kancelarii w głównej części – dotyczącej zawieszenia spłaty kredytu. Sąd natomiast nie uwzględnił wniosku w zakresie zakazu wpisu zadłużenia do BIK oraz wypowiedzenia umowy. Po otrzymaniu uzasadnienia postanowienia kancelaria rozważy zasadność dalszych działań.

To kolejne już postanowienia Sądu Okręgowego w Rybniku zawieszające obowiązek spłaty w sprawach, gdzie kredytobiorcy posiadają kredyty Getin Noble Banku. Wcześniej kancelaria uzyskała takie postanowienie w sprawie o sygn. akt I C 1386/21.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty – kredyty Getin Noble Bank?

Nie ma jednej, prostej metody na zawieszenie spłaty kredytu Getin Banku. To w jaki sposób wniosek powinien zostać sformułowany i złożony zależy od wielu czynników, takich jak m. in. aktualny etap sprawy (czy wniesiono już pozew do Sądu?, czy wcześniej składano już wniosek o zabezpieczenie? czy w sprawie wydano już wyrok?), a także od okoliczności związanych z samym kredytem (jaka jest treść umowy? w jakiej walucie spłacano kredyt? jaka jest bieżąca suma spłat?) itd. Wskazane jest by wniosek został sporządzony przez osobę doświadczoną w sporach frankowych i każdorazowo uwzględniać specyfikę konkretnej sprawy.

Czy kancelaria przyjmuje sprawy o kredyty frankowe?

Sprawy z zakresu finansów, w tym również kredytów frankowych stanowią istotną część działalności mojej kancelarii. Prawem bankowym i  finansowym interesowałem się już na studiach, a sprawami dotyczącymi sporów z instytucjami finansowymi zajmowałem się od początku mojej działalności zawodowej. Pracuję również jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzę przedmioty m.in. związane z instytucjami finansowymi. Jestem autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego i bankowego.

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, mając na uwadze to, że nikt nie jest w identycznej sytuacji. Wielokrotnie prowadziłem i prowadzę również sprawy dotyczące kredytów frankowych, wykorzystując nie tylko znajomość prawa, ale także posiadaną przeze mnie wiedzę o sposobie działania instytucji finansowych. W każdej sprawie przeciwko Getin Noble Bank jednym z kluczowych elementów jest zawieszenie spłaty kredytu Getin.  Poszkodowanych zapraszam do kontaktu mailowego (sekretariat@kaczmarczyk-adwokat.pl) lub telefonicznego (605 396 946).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *