Zawieszenie spłaty kredytu Getin

Kredytobiorcy frankowi Getin Noble Banku po ogłoszeniu jego restrukturyzacji znaleźli się w trudnej sytuacji – termin zakończenia toczących się spraw jest niepewny, a jednocześnie nie wiadomo, czy uda się odzyskać zapłacone raty kredytu. Rozwiązaniem jest zawieszenie spłaty kredytu Getin Banku, jednak pojawiają się wątpliwości czy jest to możliwe w trakcie restrukturyzacji. W sprawie prowadzonej przez kancelarię Sąd Okręgowy w Rybniku wydał właśnie postanowienie, którego rezultatem jest zawieszenie spłaty kredytu Getin Banku.

Dlaczego zawieszenie spłaty kredytu Getin Bank jest takie ważne?

Getin Noble Bank w części dotyczącej m.in. kredytów frankowych został wydzielony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i podlega obecnie restrukturyzacji. Powyższe implikuje dwa skutki szczególnie istotne dla kredytobiorców frankowych:

1) postępowanie przeciwko Getin Noble Bank może zostać w każdej chwili zawieszone na wniosek BFG – w takiej sytuacji nie wiadomo czy i kiedy się skończy (może jak w przypadku Idea Banku być zawieszone aż do ogłoszenia upadłości),

2) w przyszłości Getin Noble Bank może być niewypłacalny – nie będzie więc możliwe odzyskanie nadpłaconych kwot (ponad sumę wypłaconego kredytu).

Dla wielu kredytobiorców Getinu jest to poważne ryzyko, a straty mogą iść w setki tysięcy złotych. Rozwiązaniem tego problemu może być sądowe zawieszenie spłat kredytu Getin Banku, dzięki czemu nie będzie konieczne dokonywanie wpłat powyżej kwoty udzielonego kredytu, a upadłość Getinu nie wywoła u kredytobiorcy straty.

Problem stanowi jednak to, że w ocenie wielu prawników, Sąd nie może wydać postanowienia zabezpieczającego interesy kredytobiorców wobec podmiotu w trwającej restrukturyzacji, jakim jest obecnie Getin Noble Bank. Nie ma w tym zakresie jednolitej linii orzeczniczej, ale kancelaria doprowadziła właśnie do wydania takiej decyzji przez Sąd w Rybniku.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Rybniku

W sprawie przed Sądem Okręgowym w Rybniku (sygn. akt I C 1386/21) prowadzonej przez adwokatów Wojciecha Kaczmarczyka oraz Bartłomieja Panfila został złożony wniosek o wydanie postanowienia zabezpieczającego postępowanie, którego skutkiem będzie zawieszenie spłaty kredytu Getin Noble Bank.

Postanowieniem z dnia 30 marca 2023 roku Sąd uwzględnił w całości złożony wniosek i zawiesił spłatę kredytu zgodnie z żądaniem kredytobiorców, treść postanowienia znajduje się poniżej.

treść postanowienia Sądu Okręgowego w Rybniku (zabezpieczenie spłaty kredytu Getin Noble Bank)
Postanowienie Sądu Okręgowego w Rybniku – zabezpieczenie spłaty kredytu Getin Noble Bank

Podkreślić należy, że Sąd Okręgowy w całości podzielił argumentację zawartą we wniosku sporządzonym przez adwokata Wojciecha Kaczmarczyka, odstępując od dodatkowego uzasadnienia postanowienia. W ocenie Sądu dalsza spłata kredytu może wywołać u kredytobiorców straty, które nie będą możliwe do wyegzekwowania od banku. Rzeczone postanowienie nie jest jeszcze prawomocne.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu Getin Bank?

Nie ma jednej, prostej metody na zawieszenie spłaty kredytu Getin Banku. Sposób w jaki wniosek powinien zostać sformułowany i złożony zależy od wielu czynników, takich jak m. in. aktualny etap sprawy (czy wniesiono już pozew do Sądu?, czy wcześniej składano już wniosek o zabezpieczenie? czy w sprawie wydano już wyrok?), a także od okoliczności związanych z samym kredytem (jaka jest treść umowy? w jakiej walucie spłacano kredyt? jaka jest bieżąca suma spłat?) itd.

Jednocześnie samo formułowanie i uzasadnienie takiego wniosku to skomplikowana materia – zwłaszcza wobec opisywanych wyżej wątpliwości co do tego, czy i jak Sąd może stwierdzić zawieszenie spłaty kredytu Getin Noble Bank w restrukturyzacji. Wniosek taki powinien być sporządzony przez osobę doświadczoną w sporach frankowych i każdorazowo uwzględniać specyfikę konkretnej sprawy.

Czy kancelaria przyjmuje sprawy o kredyty frankowe?

Sprawy z zakresu finansów, w tym również kredytów frankowych stanowią istotną część działalności mojej kancelarii. Prawem bankowym i  finansowym interesowałem się już na studiach, a sprawami dotyczącymi sporów z instytucjami finansowymi zajmowałem się od początku mojej działalności zawodowej. Pracuję również jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzę przedmioty m.in. związane z instytucjami finansowymi. Jestem autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego i bankowego.

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, mając na uwadze to, że nikt nie jest w identycznej sytuacji. Wielokrotnie prowadziłem i prowadzę również sprawy dotyczące kredytów frankowych, wykorzystując nie tylko znajomość prawa, ale także posiadaną przeze mnie wiedzę o sposobie działania instytucji finansowych. W każdej sprawie przeciwko Getin Noble Bank jednym z kluczowych elementów jest zawieszenie spłaty kredytu Getin.  Poszkodowanych zapraszam do kontaktu mailowego (sekretariat@kaczmarczyk-adwokat.pl) lub telefonicznego (605 396 946).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *