Postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów normuje szereg postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej UOKiK). Do najczęściej występujących zaliczyć niewątpliwie należy postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone oraz postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Z reguły w takim postępowaniu spotykają się przeciwstawne interesy konsumenta, który oczekuje ochrony i realizacji jego praw oraz przedsiębiorcy, który zmuszony jest wykazać brak bezprawności swoich działań. Wydaje się, że częściej prowadzone jest postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, jednakże nie sposób także marginalizować postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Postępowania przed Prezesem UOKiKu wiążą się z szeregiem trudności zarówno dla konsumenta, który musi wykazać zasadność swojego wniosku i skłonić UOKiK do wszczęcia postępowania, jak i dla przedsiębiorcy, który o postępowaniu dowiaduje się już po jego wszczęciu, a więc w sytuacji, w której Urząd de facto uważa już, że występują jakieś nieprawidłowości.

Czytaj dalej Postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym

Postępowania przed Rzecznikiem Finansowym (dawniej Rzecznik Ubezpieczonych) stają się coraz bardziej popularne (prowadzę wiele takich postępowań). Może je zainaugurować konsument po wyczerpaniu ścieżki reklamacyjnej dotyczącej produktu oferowanego przez podmiot rynku finansowego (najczęściej bank lub ubezpieczyciela).

Możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego lub polubownego (mediacyjnego). W pierwszym przypadku Rzecznik niejako zastępując konsumenta dąży do ochrony jego interesu, w drugim natomiast pełni funkcję niezależnego arbitra, umożliwiającego zbliżenie stron i osiągnięcie kompromisu.

Postępowanie mediacyjne jest szczególnie interesującym instrumentem, w sytuacji gdy wiadomo, że działanie instytucji rynku finansowego pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, jednakże z różnych względów dokładne określenie wysokości roszczenia konsumenta jest niemożliwe lub znacznie utrudnione (instytucja odmawia udzielenia stosownych informacji, brak stabilnego orzecznictwa, wyjątkowa złożoność produktu etc.).

Czytaj dalej Postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym

Kariera

Kancelaria oferuje bezpłatne staże oraz praktyki studenckie dla studentów oraz absolwentów kierunków finansów, ekonomii, prawa oraz kierunków pokrewnych, których cechuje:

 • zainteresowanie w obszarach bankowości, ubezpieczeń, rynków finansowych,
 • kreatywność,
 • chęć uczenia się, implikacji zdobytej wiedzy w praktyce,
 • znajomość MS Excel,
 • odpowiedzialność i wysoka kultura osobista.

Zakres obowiązków:

 • analiza spraw prowadzonych przez kancelarię,
 • sporządzanie projektów opinii finansowych na potrzeby klientów kancelarii,
 • sporządzanie projektów pism procesowych,
 • pomoc w innych czynnościach kancelarii.

W ramach praktyk/stażu kancelaria zapewnia możliwość:

 • poznania rynku usług finansowych od strony konsumenckiej,
 • uzyskania praktycznej wiedzy z zakresu finansów, ekonomii oraz prawa,
 • zapoznania się z działaniem wymiaru sprawiedliwości,
 • dopasowania godzin pracy do możliwości i oczekiwań aplikującego.

Zainteresowani powinni wysłać CV oraz list motywacyjny na sekretariat@kaczmarczyk-adwokat.pl