Zwrot prowizji – artykuł naukowy

Miło mi poinformować, że w numerze 2 (79) 2020 czasopisma naukowego Bezpieczny Bank / Safe Bank prowadzonego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ukazał się artykuł mojego autorstwa Commission for granting a loan as an instrument for transferring the cost to a consumer by financial institutions in Poland (Prowizja za udzielenie kredytu jako instrument zapewniający stabilny zysk instytucjom finansowym w Polsce).

Wskazana publikacja jest owocem moich badań naukowych oraz doświadczenia zdobytego w toku prowadzonych postępowań przeciwko instytucjom kredytowym, a dotyczy zagadnień takich jak wykorzystywanie prowizji od kredytu przez instytucje finansowe, zwrot prowizji od kredytu, czy też wpływ prowizji od kredytu na jego rzeczywisty koszt.

Artykuł skupia się na tym w jaki sposób był rozliczany zwrot prowizji od kredytu do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku z dnia 11 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt C‑383/18 oraz w jaki sposób zmieniło się zachowanie instytucji kredytowych w okresie do końca 2019 roku.

Należy podkreślić, że obecnie – po utrwaleniu linii orzeczniczej w przedmiocie zwrotu prowizji od kredytu – nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem, aby prowadzona przeze mnie sprawa nie doprowadziła do prawidłowego rozliczenia prowizji. Jednocześnie na dzień dzisiejszy znaczną część profesjonalnie prowadzonych spraw udaje się korzystnie zakończyć bez udziału sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *