Nieważność kredytu Millennium

Sąd Okręgowy w Rybniku w sprawie prowadzonej przez adwokatów Wojciecha Kaczmarczyka oraz Bartłomieja Panfila w przedmiocie kredytu walutowego  wyrokiem z dnia 30 maja 2023 roku (sygn. akt II Ca 1053/22) utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Raciborzu dnia 19 października 2022 roku (sygn. akt I C 64/21), potwierdzając nieważność kredytu Millennium Banku. Sąd zasądzając żądaną kwotę potwierdził występowanie klauzul niedozwolonych (abuzywnych) w umowie kredytu skutkujące brakiem związania umowy. Na rzecz kredytobiorców zasądzona została suma spłat w żądanym zakresie.

Co orzekł Sąd Okręgowy w Rybniku?

Sąd Okręgowy w Rybniku wyrokiem z dnia 30 maja 2023 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II Ca 1053/22 oddalił apelację banku w przeważającej części, dokonując jedynie modyfikacji wyroku Sądu Rejonowego co do daty naliczania odsetek, w którym to wyroku zasądzono całą żądaną kwotę (nadpłatę w PLN oraz CHF). Za sprawą orzeczenia Sądu wystąpiła tym samym prawomocna nieważność kredytu Millennium Banku. Sąd zasądził także na rzecz kredytobiorców koszty procesu.

Opisywane rozstrzygnięcie u oznacza, że kredytobiorcy nie tylko uzyskają zwrot środków zapłaconych ponad kwotę wypłaconą przy uruchomieniu kredytu, ale także nie będą zobowiązani do dalszej spłaty kredytu (która według banku powinna trwać jeszcze kilkanaście lat).

Wyrok jest prawomocny, bank zapowiada złożenie skargi kasacyjnej, przy czym mając na względzie sposób konstrukcji żądania – wątpliwości budzi to, czy skarga banku w ogóle może zostać przyjęta przez Sąd Najwyższy do rozpoznania.

Czy kancelaria przyjmuje sprawy o frankowe kredyty, w tym mające na celu nieważność umowy kredytu Millennium Banku?

Sprawy z zakresu prawa bankowego stanowią istotny aspekt działalności kancelarii. Adwokat Wojciech Kaczmarczyk specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym. Jest także zatrudniony jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzi przedmioty m.in. związane z instytucjami finansowymi. Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego i bankowego.

Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, mając na uwadze to, że nikt nie jest w identycznej sytuacji. Kluczowe jest opracowanie strategii procesowej dopasowanej do konkretnego przypadku i uwzględniającego przebieg spłaty kredytu. Podstawowe informacje o tego typu sprawach można znaleźć tutaj – kredyt frankowy pytania i odpowiedzi. Zainteresowanych pomocą prawną zapraszam do umówienia spotkania – tel. 605 396 946.

Prawomocna nieważność umowy kredytu frankowego
Prawomocna nieważność umowy kredytu frankowego – wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *