Syndyk Getinu kredyt zawieszony

W sprawie prowadzonej przez adw. Wojciecha Kaczmarczyka oraz adw. Bartłomieja Panfila przeciwko Syndykowi Getin Noble Bank S.A. w upadłości  Sąd Okręgowy w Rybniku wydał na wniosek kancelarii postanowienie o zabezpieczeniu, którego rezultatem jest zawieszenie spłaty kredytu indeksowanego do CHF. Tym samym, pomimo tego że stroną sprawy nie jest sam Getin, lecz Syndyk Getinu kredyt zawieszony został przez Sąd (nie będzie konieczna jego dalsza spłata). Rozstrzygnięcie to jest zgodne z wykładnią przepisów postulowaną przez kancelarię.

Dlaczego zawieszenie spłaty kredytu Getin Bank jest takie ważne?

Getin Noble Bank S.A. w części dotyczącej m.in. kredytów frankowych został wydzielony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i jest aktualnie w trakcie upadłości (zarządza nim Syndyk Getinu). Powyższe implikuje dwa skutki szczególnie istotne dla kredytobiorców frankowych:

1) postępowanie sądowe przeciwko Getin Noble Bank o zapłatę nie może się toczyć (właściwy tryb to zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym) – w takiej sytuacji nie wiadomo czy i kiedy kredytobiorcy przyznane będą należne mu środki,

2) w przyszłości Getin Noble Bank może być niewypłacalny – nie będzie więc możliwe odzyskanie kwot nadpłaconych ponad sumę wypłaconego kredyt.

Dla wielu kredytobiorców Getinu jest to poważne ryzyko, a straty mogą być znaczne. Rozwiązaniem tego problemu jest sądowe zawieszenie spłat kredytu, dzięki czemu nie będzie konieczne dokonywanie wpłat powyżej kwoty udzielonego kredytu, co istotnie ograniczy straty kredytobiorcy.

Postanowienie Sądu w Rybniku – Syndyk Getinu kredyt zawieszony

W sprawie przeciwko Syndykowi Getinu prowadzonej przez adwokatów Wojciecha Kaczmarczyka oraz Bartłomieja Panfila przed Sądem Okręgowym w Rybniku o sygn. akt I C 1787/23 w wyniku złożonego wniosku o zabezpieczenie wydane zostało postanowienie zawieszające obowiązek spłaty kredytu. Tym samym kolejne kredyty Getin Noble Banku klientów kancelarii nie wymagają zapłaty rat. Podkreślić należy, że powództwo zostało wytoczone już po ogłoszeniu upadłości przez Getin.

Syndyk Getinu kredyt zawieszony - postanowienie SO Rybnik
Syndyk Getinu kredyt zawieszony postanowieniem Sądu Okręgowego w Rybniku

Sąd Okręgowy podzielił argumentację kancelarii w głównej części – dotyczącej zawieszenia spłaty kredytu, w tym możliwości dokonania takiego zabezpieczenia również w postępowaniu toczącym się przeciwko Syndykowi Getinu (po ogłoszeniu upadłości). Sąd natomiast nie uwzględnił wniosku w zakresie zakazu wpisu zadłużenia do BIK oraz wypowiedzenia umowy. Po otrzymaniu uzasadnienia postanowienia kancelaria rozważy zasadność dalszych działań. Zawieszenie postępowania o zapłatę zdaje się natomiast sądową omyłką, bowiem takie żądanie nie zostało sformułowane (wierzytelność została zgłoszona w postępowaniu upadłościowym).

To kolejne już postanowienie Sądu Okręgowego w Rybniku zawieszające obowiązek spłaty kredytu uzyskane przez kancelarię dla kredytobiorców posiadających kredyty Getin Noble Banku (m.in. I C 1386/21, I C 1189/23 oraz I C 1229/23), natomiast jedno z pierwszych jakie Sąd Okręgowy w Rybniku wydał w przypadku pozwu złożonego po ogłoszeniu upadłości.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty (Syndyk Getinu kredyt zawieszony)?

Nie ma jednej, prostej metody na zawieszenie spłaty kredytu Getin Banku. To w jaki sposób wniosek powinien zostać sformułowany i złożony zależy od wielu czynników, takich jak m. in. aktualny etap sprawy (czy wniesiono już pozew do Sądu?, czy wcześniej składano już wniosek o zabezpieczenie? czy w sprawie wydano już wyrok?), tego w jaki sposób pozew został sformułowany (o zapłatę i/lub o ustalenie), a także od okoliczności związanych z samym kredytem (jaka jest treść umowy? w jakiej walucie spłacano kredyt? jaka jest bieżąca suma spłat?) itd. Istotne jest także to, czy sprawa toczy się już przeciwko Syndykowi Getinu. Wskazane jest by wniosek został sporządzony przez osobę doświadczoną w sporach frankowych i każdorazowo uwzględniać specyfikę konkretnej sprawy.

Czy kancelaria przyjmuje sprawy o kredyty frankowe?

Sprawy z zakresu finansów, w tym również kredytów frankowych stanowią istotną część działalności mojej kancelarii. Prawem bankowym i  finansowym interesowałem się już na studiach, a sprawami dotyczącymi sporów z instytucjami finansowymi zajmowałem się od początku mojej działalności zawodowej. Pracuję również jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzę przedmioty m.in. związane z instytucjami finansowymi. Jestem autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego i bankowego.

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, mając na uwadze to, że nikt nie jest w identycznej sytuacji. Wielokrotnie prowadziłem i prowadzę również sprawy dotyczące kredytów frankowych, wykorzystując nie tylko znajomość prawa, ale także posiadaną przeze mnie wiedzę o sposobie działania instytucji finansowych. W każdej sprawie przeciwko Getin Noble Bank jednym z kluczowych elementów jest zawieszenie spłaty kredytu Getin – od tego zaczynam działanie.  Poszkodowanych zapraszam do kontaktu mailowego (sekretariat@kaczmarczyk-adwokat.pl) lub telefonicznego (605 396 946).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *