Kredyt zawieszony Żory

W sprawie prowadzonej przez adw. Wojciecha Kaczmarczyka oraz adw. Bartłomieja Panfila przeciwko Syndykowi Getin Noble Bank S.A. w upadłości  Sąd Rejonowy w Żorach wydał w oparciu o wniosek przygotowany przez adw. Wojciecha Kaczmarczyka postanowienie o zabezpieczeniu, którego rezultatem jest m.in. zawieszenie spłaty kredytu frankowego (kredyt zawieszony Żory). Co istotne postanowienie wydane zostało w ekspresowym tempie (poniżej miesiąca od zlecenia sprawy). Rozstrzygnięcie to jest zgodne z wykładnią przepisów wskazywaną przez kancelarię.

Kredyt zawieszony Żory – postanowienie Sądu z dnia 22 grudnia 2023 roku

W sprawie przeciwko Syndykowi Getinu prowadzonej przez kancelarię przed Sądem Rejonowym w Żorach o sygn. akt I C 419/23 w wyniku złożonego przez adw. Wojciecha Kaczmarczyka wniosku o zabezpieczenie wydane zostało postanowienie zawieszające obowiązek spłaty kredytu, a także zakazujące Syndykowi Getinu innych działań niekorzystnych dla kredytobiorcy. Kolejny klient kancelarii nie musi już spłacać swojego kredytu, przy czym powództwo zostało wytoczone już po ogłoszeniu upadłości przez Getin Noble Bank.

treść postanowienia Sądu Rejonowego w Żorach - Kredyt zawieszony Żory
Kredyt zawieszony Żory – postanowienie Sądu Rejonowego w Żorach

Co szczególnie istotne – postanowienie o zabezpieczeniu wydane zostało w rekordowym czasie. Kancelaria przyjęła zlecenie prowadzenia sprawy 5 grudnia 2023 roku, 13 grudnia 2023 roku nadała pozew, 22 grudnia Sąd wydał postanowienie o zawieszeniu spłaty, a do jego doręczenia doszło już 2 stycznia 2023 roku. Cała procedura zawieszenia spłaty zajęła więc poniżej miesiąca!

Sąd Rejonowy w Żorach podzielił argumentację kancelarii w całości – zarówno co do zawieszenia spłaty kredytu, jak i zabezpieczenia w zakresie wpisów o zadłużeniu oraz wypowiedzenia umowy przez Syndyka (pozew i wniosek zostały złożone już po ogłoszeniu upadłości przez Getin).

To kolejne już postanowienie Sądu zawieszające obowiązek spłaty kredytu uzyskane przez kancelarię dla kredytobiorców posiadających toksyczne kredyty Getin Noble Banku. Kancelaria uzyskała już takie zabezpieczenia przed wieloma sądami, a liczni klienci nie są już co miesiąc obciążeni spłatą kredytu.

Dlaczego zawieszenie spłaty kredytu Getin Noble Bank jest potrzebne?

Wobec licznych pytań klientów należy wskazać, że w istocie Syndyk Getinu oraz jego pełnomocnicy zalecają dalszą spłatę kredytu i wyłącznie dokonanie zgłoszenia przysługujących wierzytelności. Takie postępowanie jest jednak w ocenie kancelarii błędne, a to z powodów podanych niżej.

Getin Noble Bank S.A. w części dotyczącej m.in. kredytów frankowych został wydzielony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i jest aktualnie w trakcie upadłości (zarządza nim Syndyk Getinu). Powyższe implikuje dwa skutki szczególnie istotne dla kredytobiorców frankowych:

1) postępowanie sądowe przeciwko Getin Noble Bank o zapłatę nie może się toczyć (właściwy tryb to zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym) – nie wiadomo czy i kiedy kredytobiorcy przyznane będą należne środki,

2) w przyszłości Getin Noble Bank zapewne okaże się niewypłacalny – nie będzie więc możliwe odzyskanie kwot nadpłaconych ponad sumę wypłaconego kredyt, a uzyskane tytuły egzekucyjne będzie można sobie co najwyżej oprawić w ramkę.

Dla praktycznie wszystkich kredytobiorców Getinu jest to poważne ryzyko, a straty mogą być znaczne. Rozwiązaniem jest jednak wystąpienie ze sprawą o stwierdzenie nieistnienia umowy (nie stanowi roszczenia o zapłatę) wraz z wnioskiem o sądowe zawieszenie spłat kredytu, dzięki czemu nie jest konieczne dokonywanie wpłat powyżej kwoty udzielonego kredytu, co istotnie ograniczy straty kredytobiorcy.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty (kredyt zawieszony Żory)?

Nie ma jednej, sprawdzonej instrukcji na zawieszenie spłaty kredytu Getin Banku. Jest to materia niezwykle skomplikowana, a to w jaki sposób wniosek powinien zostać sformułowany i złożony zależy od licznych czynników (m. in. aktualny etap sprawy, przysługujących roszczeń, a także od okoliczności związanych z samym kredytem). Wskazane jest by wniosek został sporządzony przez osobę doświadczoną w sporach frankowych i każdorazowo uwzględniać specyfikę konkretnej sprawy. Dzięki doświadczeniu adwokata prowadzącego sprawę kredytobiorca szybko uzyska zawieszenie spłaty.

Czy kancelaria przyjmuje sprawy o kredyty frankowe?

Sprawy z zakresu prawa bankowego, w tym również kredytów walutowych stanowią istotną część działalności mojej kancelarii. Prawem bankowym i  finansowym interesowałem się już na studiach, a sprawami dotyczącymi sporów z instytucjami finansowymi zajmowałem się od początku mojej działalności zawodowej. Pracuję również jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzę przedmioty m.in. związane z instytucjami finansowymi (w tym kredytowymi). Jestem autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego i bankowego.

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, mając na uwadze to, że każda sprawa jest inna i wymaga dopracowanego rozwiązania. Wielokrotnie prowadziłem i prowadzę również sprawy dotyczące kredytów frankowych, wykorzystując nie tylko znajomość prawa, ale także posiadaną przeze mnie wiedzę o sposobie działania instytucji finansowych. W sprawach przeciwko Getin Noble Bank jednym z kluczowych elementów jest zawieszenie spłaty kredytu Getin – od tego zaczynam działanie.  Poszkodowanych zapraszam do kontaktu mailowego (sekretariat@kaczmarczyk-adwokat.pl) lub telefonicznego (605 396 946).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *