Prawomocne zawieszenie kredytu Getin

W sprawie prowadzonej przez adw. Wojciecha Kaczmarczyka oraz adw. Bartłomieja Panfila przeciwko Syndykowi Getin Noble Bank S.A. w upadłości  Sąd Apelacyjny w Katowicach na skutek zażalenia obu stron wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia, w którym utrzymał zawieszenie obowiązku spłat kredytu, a nadto zakazał Syndykowi dokonywania wpisów w rejestrach prowadzonych przez BIK itd. Postanowienie Sądu Apelacyjnego stanowi prawomocne zawieszenie kredytu Getin i nie podlega zaskarżeniu. Sąd nie uwzględnił także wniosków Syndyka o zawieszenie postępowania. Rozstrzygnięcie jest co do zasady zgodne z wykładnią przepisów postulowaną przez kancelarię.

Prawomocne zawieszenie kredytu Getin – postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2023 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I C 1229/23 Sąd Okręgowy w Rybniku udzielił klientce kancelarii zabezpieczenia poprzez zawieszenie obowiązku spłaty kredytu. Rzeczone postanowienie zostało wydane jeszcze przed ogłoszeniem upadłości (w toku restrukturyzacji), a zażalenie zostało wniesione przez obie strony. Kancelaria domagała się dalej idącego zabezpieczenia, natomiast pozwany Bank wnosił o jego uchylenie.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Rybniku I C 1229/23, zawieszenie spłaty Getin Noble Bank
Postanowienie Sądu Okręgowego w Rybniku I C 1229/23 z dnia 6 czerwca 2023 roku

Po wydaniu postanowienia Getin Noble Bank ogłosił upadłość, a w orzecznictwie pojawiły się poważne rozbieżności co do tego jaki powinien być dalszy los spraw sądowych o kredyty Getin. W ocenie kancelarii sprawy te powinny być dalej prowadzone – w zakresie żądania o unieważnienie umowy, Syndyk natomiast podtrzymywał wcześniejsze zażalenia, żądał zawieszenia postępowań i uchylenia wszelkich zabezpieczeń.

Sąd Okręgowy w Rybniku zawiesił postepowanie w części dotyczącej zapłaty, natomiast procedował dalej sprawę o stwierdzenie nieważności kredytu. Akta, wraz z zażaleniami, zostały przesłane do Sadu Apelacyjnego w Katowicach. Postanowieniem z dnia 13 lutego 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt V ACz 678/23 Sąd Apelacyjny oddalił w całości zażalenie Syndyka (prawomocnie przesądzając o zawieszeniu spłaty kredytu), a nadto uwzględnił zażalenie kancelarii w ten sposób, że zakazał także Syndykowi dokonywania wpisów o zadłużeniu w BIK, ZBP oraz biurach informacji gospodarczej.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 lutego 2024 roku, sygn. akt V ACz 678/23
Prawomocne zawieszenie kredytu Getin – postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 lutego 2024 roku, sygn. akt V ACz 678/23

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach stawia kredytobiorcę w bardzo komfortowej sytuacji – nie tylko nie musi dokonywać dalszych spłat kredytu, ale również nie musi się obawiać działań Syndyka związanych z brakiem dalszej spłaty. Klienta kancelarii może teraz spokojnie czekać na dalszy tok sprawy. Opisywane postanowienie Sądu stanowi prawomocne zawieszenie kredytu Getin.

Dlaczego zawieszenie spłaty kredytu Getin Noble Bank jest takie ważne?

Getin Noble Bank S.A. w części dotyczącej m.in. kredytów frankowych został wydzielony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i jest w toku postępowania upadłościowego (zarządza nim Syndyk Getinu).

W rezultacie w przyszłości Getin Noble Bank może być niewypłacalny (prawdopodobnie będzie) – nie będzie więc możliwe odzyskanie kwot nadpłaconych ponad sumę wypłaconego kredytu, w każdym razie w przeważającej części. Dla kredytobiorców Getinu jest to poważne ryzyko, a straty mogą być znaczne.

Rozwiązaniem problemu jest sądowe zawieszenie spłat kredytu, dzięki czemu nie będzie konieczne dokonywanie wpłat powyżej kwoty udzielonego kredytu, co istotnie ograniczy straty kredytobiorców. Wobec podejmowanych działań przez Syndyka wskazane jest także uzyskanie zabezpieczenia o szerszym zakresie.

Jak uzyskać prawomocne zawieszenie kredytu Getin Noble Bank?

Uzyskanie zawieszenia spłaty kredytu Getin Banku jest skomplikowane i wymaga szerokiej wiedzy z zakresu prawa i bankowości. To w jaki sposób wniosek powinien zostać sformułowany i złożony zależy od wielu czynników, natomiast do uzyskania prawomocnego zawieszenia kredytu Getin Noble Bank konieczne jest podjęcie odpowiednich działań przed sądem odwoławczym (najczęściej apelacyjnym). Wniosek powinien być sporządzony przez osobę doświadczoną w sporach frankowych i każdorazowo uwzględniać specyfikę konkretnej sprawy.

Czy kancelaria przyjmuje sprawy o kredyty frankowe?

Sprawy z zakresu finansów, w tym również kredytów frankowych stanowią istotną część działalności mojej kancelarii. Prawem bankowym i  finansowym interesowałem się już na studiach, a sprawami dotyczącymi sporów z instytucjami finansowymi zajmuję się od początku mojej działalności zawodowej. Pracuję również jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzę przedmioty m.in. związane z instytucjami kredytowymi. Jestem autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego i bankowego – w tym dotyczących kredytów frankowych.

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, mając na uwadze to, że nikt nie jest w identycznej sytuacji. Wielokrotnie prowadziłem i prowadzę również sprawy dotyczące kredytów frankowych, wykorzystując nie tylko znajomość prawa, ale także posiadaną przeze mnie wiedzę o sposobie działania instytucji kredytowych. W każdej sprawie przeciwko Getin Noble Bank jednym z kluczowych elementów jest zawieszenie spłaty kredytu Getin – od tego zawsze zaczynam działanie.  Poszkodowanych zapraszam do kontaktu mailowego (sekretariat@kaczmarczyk-adwokat.pl) lub telefonicznego (605 396 946).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *